<div dir="ltr"><div>Hello everyone.</div><div><br></div><div>I&#39;ve been installing IRStats2 using the bazaar. When the installation finished all ok, but when I enter  to browser I get an error 500 &quot;Internal Server Error&quot;. I reloaded the configuration, restart apache, regenerate static, nothing. </div><div><br></div><div><br></div><div>How can I resolve this? I&#39;m using Eprints 3.3.14 on Centos 6.5</div><div><br></div><div>Thanks so much, regards.</div><div><br></div></div>