[EP-tech] Wiki down?

alen vodopijevec alen at irb.hr
Tue Feb 2 10:44:43 GMT 2016


Could some please take look?

Best
-- 
Alen Vodopijevec

Voditelj Odsjeka za informacijske tehnologije
Centar za znanstvene informacije
Institut Ruđer Bošković
------------------------------------------------
Head of IT section
Centre for Scientific Information
Rudjer Boskovic Institute
------------------------------------------------
Addr: Bijenicka cesta 54, Zagreb, HR
Email: alen at irb.hr
Web: www.lib.irb.hr | www.irb.hr
Tel: + 385 1 4560 929, x1243
Mob: + 385 98 584 045

Skype: vodopijevec
GTalk: alen.vodopijevecMore information about the Eprints-tech mailing list